Qaybta - Safar badbaado leh

Breaking News, macluumaad iyo ogeysiisyo ku saabsan arrimaha ay ka mid yihiin badbaadada iyo amniga safarka. La shaqeynta nidaamka Jawaabta Degdegga ah ee SaferTourism, cusbooneysiinta waxaa ku jira bayaanno rasmi ah, talo bixin, iyo digniino.

Cusbooneysiinta xaaladaha degdegga ah, howlaha samatabbixinta iyo howlaha dowladda.

Riix halkan si aad u soo gudbiso talooyinka wararka.
Riix halkan si loo ogaado sida looga jawaabo, looga hortago loona hubiyo hubaasha safarka.