Qeybta - Wararka Soo-booqdaha Caalamiga ah

Maxaa war u ah socotada caalamiga ah? Cusbooneysiin gaar ah, isbeddello, iyo aqoon waxtar u leh booqdayaasha caalamiga ah, dalxiisayaasha caalamiga ah iyo meelaha soo dhoweynaya booqdayaasha caalamiga ah.