Qaybta - Dib-u-dhiska Safarka

Dib-u-dhiska Safarka iyo dalxiiska ka dib Cudurka 'COVID-19'. Cusbooneysiinta markay soo galaan.