Qaybta - Kulanka iyo Safarka Dhiirigelinta

MICE Wararka ku saabsan Kulamada, Dhiirrigelinta iyo Dhacdooyinka. Shirar, aqoon isweydaarsiyo, shirar Shirkadeed. Goobaha lagu kulmo, goobaha waxaa loo yaqaan MICE safarka iyo warshadaha dalxiiska.

Riix halkan si loo hubiyo kulamada.travel, bartayada cusub ee kulanka iyo warshadaha dhiirigelinta.