Qeybta - Warka Dalxiiska ee Masuulka ah

Warar iyo Macluumaad ku saabsan mas'uuliyadda iyo waaritaanka dalxiiska. Riix halkan si ay u soo gudbiyaan wararka ku saabsan wararka safarka iyo dalxiiska ee la canaanan karo.