Qeybta - Wararka Ururada Safarka

Wararka ku saabsan ururada safarada iyo dalxiiska iyo ururada.
Wararka waxaa ka mid ah cusbooneysiinta UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, Guddiga Dalxiiska Afrika, ASTA, USTOA, PATA, Ururada Dalxiiska South Pacific, DRV iyo kuwa kaloo badan.