Qaybta - Wararka Safarka Afrika

Wararka iyo cusbooneysiintu waxay khuseeyaan xubnaha Guddiga Dalxiiska Afrika.  
Maxaa muhiim u ah Warshadaha Safarka iyo Dalxiiska Afrika.
In Afrika laga dhigo meesha ay doortaan booqdayaasha caalamiga ah.

Warka rasmiga ah ee Golaha Dalxiiska Afrika.